Let us introduce SAC Conservation Lab

March 22, 2022

ผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาจากวัสดุต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะชำรุดเสื่อมสภาพ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัววัสดุเอง และจากการกระทำของสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนชื้น มีปัจจัยที่เร่งให้กระบวนการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 40-50 ปีมานี้ บุคลากรด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม ใช้ความรู้หลาย ๆ สาขาร่วมกันทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหาสาเหตุที่ทำให้วัสดุต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและหาวิธีชะลอหรือหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  ได้ข้อเสนอแนะว่าควรป้องกันการเสื่อมสภาพด้วยการเพิ่มความระมัดระวังในการจับต้อง เคลื่อนย้าย ขนส่ง  จัดแสดงและจัดเก็บในคลัง

 

การควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการยืดอายุของศิลปวัตถุเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากความร้อน ความชื้น แสงสว่าง ก๊าซ ฝุ่นละออง แมลง และรา แต่สิ่งที่จะช่วยปกป้องศิลปวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง แฟ้ม กล่อง  ลัง และตู้ ชั้น ลิ้นชัก การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการทำบรรจุภัณฑ์ นอกจากจะทำให้ศิลปวัตถุถูกห้อมล้อมด้วยวัสดุที่ปราศจากกรด ด่าง ไอระเหย และสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้ว ยังสามารถช่วยทำให้อุณหภูมิและความชื้นรอบ ๆ ศิลปวัตถุอยู่ในระดับที่เหมาะสม และคงที่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันฝุ่นละออง ก๊าซ แสงสว่างแมลงและรา

 

ข้อดีอีกประการหนึ่งของการบรรจุศิลปวัตถุภายในบรรจุภัณฑ์ คือ ช่วยประคอง พยุง รองรับน้ำหนักของศิลปวัตถุ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบิดเบี้ยว โค้งงอ แอ่น ยับย่น ฉีกขาด ฯลฯ รวมทั้งสามารถประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บโดยสามารถวางซ้อนกันได้ การเลือกใช้วัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิดและเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศแต่ละแห่งจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ

 


 

หากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาเรื่องเก็บรักษางานสะสมของคุณ สามารถปรึกษาเราได้ที่ “SAC Conservation Lab

บริการด้านการอนุรักษ์และซ่อมแซมศิลปะวัตถุโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ ให้บริการทั้งทางด้านการปรึกษาแนวทางและบริการด้านการอนุรักษ์

สามารถดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ ที่นี่

 

ติดต่อขอรับบริการและสอบถามทาง:

อีเมล: pornganok@sac.gallery

โทรศัพท์: 088-942-2965

Line Official: @sacbangkok

About the author

SAC Gallery

Add a comment