การจัดเก็บงานศิลปะบนกระดาษและภาพถ่าย

March 22, 2022

วัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บงานศิลปะบนกระดาษและภาพถ่ายควรเป็นวัสดุที่ไร้กรด ไม่มีชันสน ไม่มีลิกนิน ไม่มีสารเคมีและไอระเหยใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บภาพถ่าย นอกจากข้อห้ามที่กล่าวมาแล้วยังต้องมีสารประกอบกำมะถันน้อยกว่า 0.008% เนื่องจากสารประกอบกำมะถันจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับเกลือเงินบนภาพถ่ายส่งผลให้ภาพถ่ายมีสีเพี้ยนไป

 

กระดาษไร้กรด (acid free paper) มีทั้งที่มีค่า pH เป็นกลาง (pH7) หรือเป็นด่างเล็กน้อย (pH 7.5-8.5) กระดาษไร้กรดที่มีค่า pH เป็นกลาง เกิดจากการผลิตอย่างระมัดระวังทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การขจัดสิ่งแปลกปลอมให้เหลือแต่เส้นใยเซลลูโลสที่บริสุทธิ์ หรือผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นเส้นใยเซลลูโลสที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ เช่น ปอสา เปลือกข่อย ใยฝ้าย ป่านลินินหรือแฟลกซ์ ป่านกัญชาที่ใช้ทำกระดาษที่ทำด้วยมือ

 

กระดาษที่ทำด้วยเครื่องจักร แม้ว่าจะทำจากเยื่อที่ได้จากการบดย่อยเนื้อไม้ แต่ผ่านกระบวนการเคมีลดกรดจนเป็นกลาง ลดลิกนินและสิ่งเจือปนจนเหลือแต่เซลลูโลส เรียกว่า อัลฟ่าเซลลูโลส (alpha cellulose) บางผลิตภัณฑ์เติมแคลเซียมคาร์บอเนตหรือแมกนีเซียมคาร์เนต

 

กระดาษที่เป็นด่างเล็กน้อยมักเกิดจากการจากการผสมแคลเซียมคาร์บอเนต หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตประมาณ 3% ลงในเยื่อกระดาษ แคลเซียมคาร์บอเนตหรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตจะช่วยสะเทินกรดที่มาจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษและจากสภาพแวดล้อม กระดาษดังกล่าวจึงมีชื่อเรียกว่า buffered paper แต่กระดาษที่เป็นด่างไม่ควรใช้กับภาพถ่าย ฟิล์ม พิมพ์เขียว

 

อย่างไรก็ตามกระดาษที่ไร้กรดเมื่อใช้งานไปนาน ๆ จะมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระดาษสามารถดูดซับความชื้น ก๊าซ และไอระเหยต่าง ๆ ได้ดี จึงควรตรวจสอบและเปลี่ยนใหม่เมื่อถึงเวลา

 


 

แนะนำหนังสือ

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและดูแลรักษาคอลเลคชันและวัตถุต่าง ๆ โดย อาจารย์จิราภรณ์ อรัณยะนาค

- การจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์

http://knowledge-center.museumsiam.org/book-detail/2337#.YFFzA-YxWCQ

- การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์

http://knowledge-center.museumsiam.org/book-detail/2344#.YFFyn-YxWCQ

 

แนะนำเว็บไซต์

ตัวอย่างเว็บไซต์บทความด้านการอนุรักษ์ขององค์กรที่น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้

- International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)

https://www.iccrom.org/

- International Council of Museums (ICOM): Publication

https://www.icom-cc-publications-online.org

- American Institute for Conservation

https://www.culturalheritage.org/

- The Canadian Conservation Institute (CCI): Conservation and preservation

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications.html

- Victoria and Albert Museum (V&A) : Conservation Journal

http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/spring-2013-issue-61

- International Network for The Conservation of Contemporary Art

https://www.incca.org/

 


 

หากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาเรื่องเก็บรักษางานสะสมของคุณ สามารถปรึกษาเราได้ที่ “SAC Conservation Lab

บริการด้านการอนุรักษ์และซ่อมแซมศิลปะวัตถุโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ ให้บริการทั้งทางด้านการปรึกษาแนวทางและบริการด้านการอนุรักษ์

สามารถดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ ที่นี่

 

ติดต่อขอรับบริการและสอบถามทาง:

อีเมล: pornganok@sac.gallery

โทรศัพท์: 088-942-2965

Line Official: @sacbangkok

About the author

SAC Gallery

Add a comment